5 Cara Membimbing Anak Hafal Bacaan Doa Sholat Dhuha

Mengajarkan anak untuk menjalankan ibadah sholat tentu menjadi kewajiban orangtua. Tak hanya ibadah sholat yang bersifat wajib, sebaiknya anak juga ditanamkan kebiasaan sholat sunnah seperti sholat...